Veel gestelde vragen

Het kopen van een huis brengt heel veel met zich mee. Het is logisch dat u allerlei vragen heeft. In onze rubriek 'vraag en antwoord' geven wij antwoord op uw vragen.

Hieronder ziet u een overzicht van een aantal veel voorkomende vragen. Heeft u een vraag die niet in het overzicht staat? Klik dan op de knop 'stel uw vraag'. Wij zorgen voor een antwoord!

 • Wanneer ben ik in onderhandeling?
  Pas wanneer de verkoper reageert op uw bod bent u in onderhandeling. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Tevens kan het voorkomen dat de verkopende makelaar duidelijk aangeeft dat hij met u in onderhandeling is. Let op : u bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.

 • Mag de verkoper de vraagprijs/systeem van verkoop van een woning tijdens de onderhandeling wijzigen? 
  Dat mag. Als er veel belangstellenden zijn die de vraagprjis bieden of benaderen - waardoor er over en weer biedingen plaatsvinden - kan de verkoper beslissen de vraagprijs/biedprocedure te wijzigen.
  Er is sprake van een koop, als de verkopende partij het bod aanvaardt. Wanneer dit niet het geval is en de verkoper een tegenbod doet, kan de koper door dit te aanvaarden de koop tot stand brengen. Als de potentiële koper een tegenbod doet die afwijkt van het eerdere tegenbod van de verkopende partij, dan vervalt het eerdere bod van de verkopende partij. Ondanks dat beide partijen “naar elkaar toekomen” kan de verkoper toch besluiten in het biedingsproces zijn tegenbod weer te verhogen en de koper om zijn bod weer te verlagen. Tevens kan de verkoper besluiten de biedprocedure te wijzigen naar bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan een gelijke kans om het hoogste bod uit te brengen.

 • Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als er al wordt onderhandeld over een bod?
  Ja, wanneer er wordt onderhandeld over een bod hoeft dit uiteindelijk niet tot een verkoop te leiden. Ook kan het zijn dat de verkoper graag zou willen weten of er meer belangstellenden zijn. De eerste bieder hoeft immers niet meteen het beste bod te zijn, wat inhoudt dat de bezichtigingen gewoon door mogen gaan. Echter als er onderhandeld wordt over een bod zal de verkopende makelaar dit wel aangeven aan de belangstellenden. Als een belangstellende vervolgens een bod wilt uitbrengen is dit mogelijk, maar deze krijgt pas antwoord nadat de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De verkopende makelaar zal geen uitspraak doen over de hoogte van andere biedingen, dit zal immers het overbieden kunnen uitlokken.

 • Mag de makelaar een uitzonderlijk hoge prijs vragen voor een woning?
  De verkoper bepaalt, in overleg met de makelaar, voor welke prijs hij zijn woning wilt verkopen. Aan de hand hiervan kan de koper onderhandelen over de prijs, maar uiteindelijk beslist de verkoper of hij/zij zijn woning wil verkopen aan de koper. Als partijen het over de voor hun belangrijke zaken eens zijn, is er sprake van een koop. Voor de minder belangrijke zaken - bijvoorbeeld roerende zaken - kan zowel verkoper als koper besluiten dit later te regelen (=na de hoofdzaken).

 • Wanneer ik de vraagprijs biedt word ik dan koper?
  Nee, dit hoeft niet het geval te zijn. De vraagprijs is een uitnodiging tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs van een woning biedt, kan de verkoper beslissen of hij/zij uw bod accepteert of dat hij/zij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

 • Kan ik een optie op een woning plaatsen?
  Ja, dat mag. Beide partijen zijn het al wel eens over de voorwaarden van de koop, maar een optie geeft de belangstellende de mogelijkheid om bijvoorbeeld nog een week rustig na te denken over de eventueel te kopen woning. Bij een nieuwbouwwoning wordt regelmatig gebruik gemaakt van zo’n optie. Bij de aankoop van een bestaande woning wordt meestal gebruik gemaakt van een andere regeling. De verkopende makelaar kan bepaalde toezeggingen doen tijdens het onderhandelings-proces bijvoorbeeld de belangstellende een paar dagen de tijd geven om na te denken over een bod. Tevens kan de belangstellende deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn/haar financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. In de tussentijd zal de makelaar proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. Een optie is niet af te dwingen. Zowel de verkoper als de verkopende makelaar beslissen of er bepaalde toezeggingen worden gedaan in een onderhandelingsproces.

 • Wanneer wordt de koopakte opgesteld?
  De koop wordt schriftelijk vastgelegd in een koopakte als zowel verkoper als koper mondeling de belangrijkste zaken bij de koop zoals de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden zijn overeengekomen. In de koopakte zal komen te staan wat de partijen mondeling zijn overeen-gekomen. Meestal worden er nog een aantal afspraken vastgelegd. Vóór de mondelinge koop is het belangrijk dat verkoper en koper het eens zijn met de ontbindende voorwaarden. Let op: houdt u er rekening mee dat u bij uw bod moet vermelden dat dit “onder voorbehoud van financiering’ is. Een ontbindende voorwaarde voor de financiering krijgt u als koper niet automatisch.

 • Wanneer is de koop definitief?
  Nadat u een kopie van de volledig ondertekende koopakte heeft ontvangen als koper gaan de drie dagen bedenktijd in. In deze drie dagen heeft de koper het recht om de koopakte om wat voor reden dan ook te ontbinden. Na afloop van deze drie dagen is de koop definitief.

 • Zit de makelaarscourtage in de kosten koper?
  Het antwoord is nee. Aangezien de verkoper zelf een makelaar heeft ingeschakeld om zijn woning te verkopen, zal de verkoper voor deze dienst zelf moeten afrekenen met de makelaar. Doordat de verkoper courtage betaalt aan de makelaar, zal deze vooral het belang van de verkoper dienen. Het is daarom verstandig dat de koper voor zijn belang eveneens een makelaar inschakelt. De kosten die de overheid heeft verbonden aan de overdracht van een woning zijn voor rekening van de koper. Hierin zit de overdrachtsbelasting van 6% en de kosten van de notaris voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven daarvan in de registers.