Vastgoedmanagement

Voor diverse relaties beheren wij complete vastgoedportefeuilles met als belangrijk doel de waarde van de objecten te optimaliseren.

Dit doen wij door veel aandacht te besteden aan het commerciële-, technische- en administratieve beheer.

Hierbij onderhouden wij nauw contact met de bestaande huurders en arrangeren wij periodiek een huurdersoverleg.
Wij zorgen ervoor dat uw objecten bij eventuele leegstand op een actieve manier in de markt wordt gezet.

Voorts managen wij alle geldstromen die de exploitatie van uw vastgoed aangaan. Dit betreft de huurincasso, debiteuren-/ crediteurenbeheer, servicekostenadministratie, contractbeheer en indexaties.  

Daarnaast ontzorgen wij u in alle technische aangelegenheden rondom uw vastgoed, zowel de urgente zaken als het onderhoud op langere termijn, waarbij wij voor lage kosten de kwaliteit van het onderhoud op het door u gewenste niveau brengen/houden.
Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor huurders voor het melden van storingen, uiteraard 24 uur per dag. Wij registreren de storing, zetten meteen een 1e actie uit ter verhelping van de storing en monitoren dit proces tot met de facturatie.

Voor alle diensten geldt uiteraard dat de feitelijke invulling maatwerk is. Graag gaan wij dan ook met u in gesprek om na te gaan waar wij onze dienstverlening verder kunnen aanpassen op uw wensen.